zakelijk

Minnezinne in moerstaal
redactie Delia Bremer en Ria Westerhuis

 

Tien jaar geleden moet het geweest zijn dat Ria Westerhuis een gedicht voordroeg, dat nogal ´gewaagd´ vond en dat Delia Bremer dat helemaal niet gewaagd vond en zo is de samenwerking begonnen, om echt gewaagde erotiek te schrijven in dialect. Afgelopen zondag, 19 mei 2019, was de presentatie van de nieuwste bundel in café Eylders in Amsterdam, historisch vanwege de Vijftigers die hier altijd bijeen kwamen.

Ik sta ook in de bundel met mijn gedicht:  Once More. Hans Mellendijk staat ook met een pracht-erotisch gedicht in het boek, wellicht zijn wij Saksen de enigen die het goed kunnen volgen maar zo kon ik geen touw vastknopen aan Fries, Zeeuws en vooral niet aan de diverse Limburgse dialecten. Maar ik HOEF er ook niks van te snappen, de moerstaal en het ritme zijn al zo prachtig om uit iemands mond te horen.

Hulde aan Delia en Ria die - zonder enige subsidie - ons allen opgeroepen hebben om erotische gedichten in dialect in te sturen, om hier een keuze uit te maken, om de bundel op te laten maken, te laten drukken en - hopenlijk in groten getale - zorgen dat het verspreid wordt.  

In Groenlo werd Annemarie Damveld geïnterviewd over het boek.